Goed beschermde titel

In tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen, is het vak dierenarts een vak dat is voorbehouden aan artsen die zijn opgeleid aan een veterinaire universiteit. Om te werken als dierenarts moet je staan ingeschreven bij de nVWA (Voedsel en Waren Autoriteit). Zo niet, dan kan je niet aan medicatie komen en mag je geen injecties toedienen of in een dier snijden. Het beroep dierenarts is goed beschermd tegen onrechtmatig gebruik van deze titel. Of iemand een veterinaire opleiding heeft gevolgd kunt u opzoeken in het diergeneeskunderegister.

Preventieve zorg

De dierenarts zorgt niet alleen voor behandeling bij ziekte, maar heeft ook een taak in ziekte preventie. Door middel van regelmatig onderzoek kunnen aandoeningen in een vroeg stadium worden ontdekt. De kleinste details kunnen belangrijke puzzelstukjes zijn om tot een diagnose te komen. De informatie die van u als ruiter of instructeur komt, draagt hier ook sterk aan bij.

Een diploma diergeneeskunde is niet genoeg. Nascholing, richtlijnen volgen en persoonlijke ontwikkeling horen erbij.


Erkende Paardendierenarts

Eerst en vooral hebben we de erkende paardendierenartsen. Zij onderscheiden zich van de gewone dierenarts, die slechts af en toe een paard behandelt, door te voldoen aan verschillende eisen.

Nascholing
verplicht om nascholing te volgen. Zo worden zij op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op gebied van ziekte en behandeling. Om erkend paardendierenarts te zijn, moet je minimaal eens in de 2 jaar de "actualiseringscursus Erkend Paardendierenarts" volgen, alsmede tussendoor minimaal 5 volledige cursusdagen per jaar volgen. Deze laatste zijn naar keuze, maar moeten wel voldoen aan specifieke eisen. Of een nascholing voldoet aan strenge eisen wordt bijgehouden door het CKRD: Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen. Dit is het basiskwaliteitsregister voor dierenartsen. Het betreft een database waarin vastgelegd is welke nascholing voor dierenartsen geaccrediteerd is en met hoeveel punten. Het houdt voor de dierenarts eveneens bij hoeveel nascholing en dus hoeveel punten deze heeft behaald.

hart auscultatie


Register

Als de dierenarts voldoende nascholingspunten heeft gehaald kan hij worden opgenomen in het kwaliteitsregister erkende paardendierenartsen. Als ook aan de eisen zijn voldaan om erkend keuringsdierenarts te worden, dan wordt dit apart opgenomen in de registers. Deze registers zijn terug te vinden op PE-veterinair. Hier staan altijd de meest actuele gegevens over de dierenartsen die zijn opgenomen in een kwaliteitsregister.

Richtlijnen

Vanuit de beroepsgroep voor dierenartsen, de KNMvD, zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen schrijven voor wat 'good veterinary practice' is, oftewel: wat wordt gezien als de juiste manier van veterinair handelen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door specialisten en ervaringsdeskundigen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn er bijvoorbeeld richtlijnen over de handelswijze bij rhinopneumonie en andere paardenziektes, maar ook over correct antibioticagebruik.

Ervaring

Op regelmatige basis paarden behandelen


buigproef

Erkend paardenarts en erkend keuringsdierenarts zijn verschillende titels: een dierenarts kan beide titels hebben.


Erkend Keuringsdierenarts Paard

Een erkend keuringsarts Paard, keurt regelmatig paarden voor aan- of verkoop. Ook hiervoor zijn specifieke opleidingen en eisen die aan een persoon en een kliniek zijn verbonden. Daarnaast moet de erkend keuringsarts zich houden aan strikte protocollen en worden zo nu en dan steekproefsgewijs enkele keuringen onderzocht. De keuringsartsen komen regelmatig samen om zaken te bespreken.

Keuringen die door stamboeken worden uitgevoerd zoals de PROK, moeten worden uitgevoerd door een erkend keuringsarts. Andere keuringen, zoals standaard aankoopkeuringen en röntgenologisch onderzoek, mogen door elke dierenarts worden uitgevoerd. Een erkend keuringsdierenarts paard vergemakkelijkt de procedure bij een eventuele verzekering. De foto's, genomen door een Erkend Keuringsdierenarts Paard, worden automatisch geaccepteerd door de verzekering, terwijl de keuring van een andere dierenarts door de verzekering wordt gecontroleerd door een adviseur van de betreffende verzekeringsmaatschappij.


Röntgenfoto's, genomen door een Erkend Keuringsdierenarts Paard, worden automatisch geaccepteerd door de verzekering.

De Specialist

Binnen de diergeneeskunde voor paarden zijn enkele specialisaties mogelijk. Een dierenarts mag zich specialist noemen als hij of zij na de reguliere opleiding een 3-jarig programma heeft doorlopen en afgesloten met een examen, de zogenaamde 'residencies'. Indien je dit traject in Europa hebt doorlopen, ben je na het behalen van het "board examen" een European Diplomate. Deze titel bestaat in verschillende vakgroepen zoals: Interne geneeskunde, Chirurgie, Dermatologie en Voortplanting. Voor orthopedie bestaat een apart specialisatietraject: ISELP (International Society of Equine Locomoter Pathology). In Nederland zijn er enkele van deze specialisten die zelf aan een kliniek verbonden zijn of op ZZP basis werkzaam zijn in  verschillende klinieken.


mobiele kliniek dierenarts van leeuwen (1)

Mobiele klinieken

Steeds vaker wordt de hulp van een mobiele dierenarts ingeroepen. Met heel het instrumentarium in de auto rijden ze het hele land door. Voor veel mensen is dit een echte uitkomst: niet meer trailerladen of reizen naar een kliniek en het paard blijft in zijn vertrouwde omgeving. Een mobiele paardenarts is niet per definitie een erkende paardenarts! Bent u van plan een mobiele kliniek te laten komen? Houdt u er dan rekening mee dat de faciliteiten bij u op stal wel voldoen aan de eisen om een goed onderzoek mogelijk te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een harde en zachte volte voor een aankoopkeuring. Ook moet de dierenarts voor bepaalde behandelingen hygiënisch kunnen werken, zoals bij gewrichtsinjecties.


Let op: deelname aan Equine Services door professionals is vrijwillig. De database is dan ook niet volledig.

Lid worden?

Voor meer informatie over wat Equine Services voor u kan betekenen klikt u hier.